นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการส่งในประเทศ

  • ค่าบริการจัดส่งเป็นไปตามที่ ร้านค้ากำหนด
  • ระยะเวลาการจัดส่ง เป็นไปตามผู้ให้บริการ จัดส่งเช่น KERRY, THAIPOST , FLASH EXPRESS
  • กรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 1-3 วันทำการ

ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์
ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์,วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
  • ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ไป-กลับ กรณีต้องการเปลียนสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าที่ส่งกลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิม

ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ support@uwant.co